Missing Title

Missing Body

Register now

01. - 01. Jan. 1970


Our Training Goals

What you learn

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

KAIZEN™ je japanska filozofija neprekidnog poboljšanja. Trening je namenjen proizvodnim inženjerima, KAIZEN™ menadžerima i ljudima u proizvodnji koji su zainteresovani da nauče kako da adekvatno održavaju potpunu produktivnost mašina u pogonu. Obuke se izvode na srpskom po sertifikovanom programu Kaizen Instituta.

...

Ova obuka obuhvata glavna načela kontinuiranog poboljšanja. Kurs počinje sa uvodom u KAIZEN™ ™ Lean, a zatim razmatra relevantne teme kao što su otpornost na promene, KAIZEN™ ™ principi, vizuelno upravljanje i KAIZEN™ ™ Change Model. Konačno, predstavljeno je nekoliko pravih studija slučaja KAIZEN™ ™. Aktivnosti obuke se odvijaju u učionici kao i u Gembi, tako da polaznici imaju priliku da steknu praktično iskustvo.

...

El efectivo análisis de calidad consiste en encontrar la herramienta adecuada para el problema preciso. El propósito de este curso de dos semanas es desarrollar las habilidades avanzadas de mejora continua y análisis de calidad utilizadas en la resolución de problemas Lean-Six Sigma, entrenando a los candidatos para poder identificar y liderar proyectos de mejora a nivel de Black Belt.

...

Kroz promenu paradigme i učenje da vide probleme kao mnoštvo mogućnosti za dodatnu vrednost, ova obuka ima za cilj podizanje svesti o kontinuiranim mogućnostima poboljšanja svuda, svaki dan, na svakom organizacionom nivou.

...
arrow up